SUPERVISION

Supervision – ”at brænde for at tale om netop det, der volder én besvær”
Supervision er en måde skabe et bedre fagligt overblik over sine forståelses- og handlemuligheder. I supervision søges nye vinkler og nye måder at gå til svære sager – og efter ny energi, når du er kørt træt. Emnerne kan være meget forskellige – fra dilemmaer i forhold til personlig stil, over organisatoriske spørgsmål og til mere traditionel sags-supervision. Tilgangen vil naturligt variere i relation til emnet.

Det fagpersonlige som omdrejningspunkt i supervisionen

I supervision må man brænde for at tale om netop det, der volder én besvær. Både fagligt og fagpersonligt. I arbejde med mennesker er det helt centralt at have ens fagpersonlige ståsted, kompetencer og udfordringer i fokus og dermed også at arbejde direkte med fagpersonlige udfordringer i supervisionen.

Forventningsafstemning

Som supervisor lægger jeg vægt på tydelighed, respektfuldhed og ligeværd. Jeg forventer, at supervisanden er villig til at arbejde med såvel sag, fag som relation: Det vil sige i lige høj grad tage stilling til, på hvilken måde sagen påvirker og berører fagpersonen selv, og på hvilken måde dette får indflydelse på fagpersonen i relation til sagen og i relation til de mennesker, der er involverede i sagen.

Individuel eller gruppesupervision

Individuel supervision giver supervisanden mulighed for at arbejde meget individuelt orienteret med sin fagpersonlighed. Det samme er muligt i gruppesupervision, når der er en vis tryghed til stede i supervisionsrummet. Fordelene ved gruppesupervision er, at alle får lov til at ”lytte og reflektere med”. Det giver en unik mulighed for medlæring via andres sager, og som supervisand får man endvidere muligheden for andre fagpersoners vinkler og ikke mindst genkendelse af dilemmaer.

Hvad opnår du

  • Styrk din professionelle relationskompetence.
  • Opnå større indsigt og forståelse af dine fagpersonlige udfordringer.
  • Skærp din faglighed gennem øget fokus på styrker og udfordringer.
  • Øg dine handlemuligheder i vanskelige sager

Det forventes af dig

  • At du tager sager op af faglig og fagpersonlig art.
  • At du byder ind med egne erfaringer fra din faglige praksis.
  • At du ønsker at kigge på din faglighed, din egen fagpersonlige rolle, dine styrker og udfordringer.

Målgruppe

Fagpersoner inden for skole og institution. Lærere, pædagoger, trivsels/LKT/AKT og inklusionsmedarbejdere

  • Terapeuter
  • Ledere og ledelsesgrupper
  • Sagsbehandlere

 

SENESTE ARTIKLER

KOMMENDE KURSER
OG SUPERVISIONSGRUPPER

PRAKSISINFO

Mobil
22 19 38 40
 
 
Adresse
J. M. Thieles Vej 1A, stuen
1961 Frederiksberg C
(der står Frederiksberg Sportsklinik på døren)

TIDSBESTILLING

Du er velkommen til at bestille en tid gennem Online Booking.

Har du spørgsmål til et af mine forløb, eller vil bestille en tid, er du velkommen til at ringe eller skrive til mig.

Læg en besked eller send en sms - så vender jeg tilbage.

CVR-nr. 38729632

 

KONTAKT

2 + 4 =