FAMILIETERAPI

Familiens liv påvirkes på mange måder. Forældrenes indbyrdes relation har afgørende betydning for hele familiens liv, trivsel og udvikling. Forskellige livssituationer; arbejde, stress, sygdom, dødsfald, børns skolegang, søskendeforhold m.m. påvirker familiens medlemmer på forskellige måder.

Familiens trivsel er forældrenes ansvar

Det er svært, når fastlåste mønstre og måder at være sammen på er blevet så stor en del af hverdagen, at de ikke er til at få øje på. Når én i familien mistrives, påvirker det alle. Mit udgangspunkt er altid de voksnes lederskab og ansvar i familien. Familieterapi må aldrig have til hensigt at ændre på børn men derimod at ændre på mønstre i familien – som forældrene har lederskabet for.

Som familieterapeut kan jeg tilbyde jeres familie at være den udenforstående person, der kan hjælpe alle i familien med at blive set og hørt – og skabe grobund for udvikling.

Når én i familien mistrives påvirker det alle

Børns måder at reagere på er et udtryk for stemningen og trivslen i familien. Jeg tager altid udgangspunkt i forældrene, forældrenes ansvar og forældrenes relation til hinanden. Det vil også sige, at jeg i langt højere grad interesserer mig for samspillet i familien, måderne familien er sammen på og viser kærlighed på. På hvilken måde udtrykkes følelser som for eksempel kærlighed, vrede og frustration i familien, og er det i familien muligt at udtrykke forskellige følelser.

Symptomadfærd – en gave til familien om at noget vigtigt er på færde

Det er ikke muligt at gå i terapi og få ændret børns og teenageres adfærd. Men det er muligt at gå i terapi og opdage, på hvilken måde ens børn og teenageres adfærd har med hele familiens samværsmåder at gøre. Det er muligt, som forældre at opdage og arbejde med ens lederskab af familien. Forældre er ansvarlige for ”lugten i bageriet”, og børn og teenageres adfærd er oftest et symptom på noget andet end, at der er ”noget galt med barnet”. Familieterapi sigter dermed mod at hjælpe forældre med at blive klar over dynamikken i familien og tage lederskab og ansvar for dens trivsel.

Typiske emner kan være

 • Skældud
 • Forældre for første gang
 • Skilsmisse og sammenbragte familier
 • Søskendekonflikter og jalousi
 • Uenighed om opdragelse
 • Ansvar og alder
 • Selvstændighed
 • Stille/tavse børn
 • Aggression, vrede og respekt
 • Skole / hjem problematik
 • Teenagere
 • Regler, retfærdighed og grænser
 • Selvværd og selvfølelse
 • Hemmeligheder
 • Sygdom, sorg, tab og traumer
 • Misbrug

Hvad børn ikke véd har de ondt af

 

Hvordan foregår en samtale, hvor børn deltager

Nogle forældre vælger at komme uden børn til den første samtale og have børnene med til de efterfølgende to. Hvad der passer jer og jeres familie bedst aftales individuelt. Selv helt små børn kan deltage og alle børn har vigtige ting at bidrage med.

Som regel vil jeg bede om, at hele familien kommer til mindst én af samtalerne. I familier med større børn og teenagere er dette særligt vigtigt netop for ikke at have fokus på symptom-adfærd men derimod på samspil. Typisk er der én i familien, der udviser adfærden – som har ”aben” – og som regel er det et udtryk for noget, der handler om hele familien.

Børn skal altid have mulighed for at kunne trække sig og vælge ikke at deltage aktivt i samtalen. Nogle børn vælger at tegne eller lege under samtalen i lytteafstand og indimellem sige lidt. Andre børn deltager aktivt og medlevende.

Forventningsafstemning

Der er forskel på, hvor lang tid familieterapeutiske forløb tager, og det hænger sammen med, hvor svære problematikkerne er. Som minimum skal man forvente 3 samtaler, og for nogle familier vil det være forløb på op mod et år. Efter senest tredje samtale vil jeg i fællesskab med jer vurdere, om et kort eller et længere forløb giver mening. Nogle problematikker kan være så svære, at der skal et længere forløb til, og det er selvfølgelig noget, man som familie skal drøfte, om man vil prioritere. Andre igen kan klares med rådgivende samtaler af kortere varighed.

Det tager tid at skabe forandringer i familier, hvor uhensigtsmæssige mønstre er groet fast, og man skal derfor forvente, at et familieterapeutisk forløb er en proces, der tager tid.

SNAK OM DET

Tal åbent med dit barn om det allermest svære

Når familier rammes af det allermest svære, såsom alvorlig fysisk- eller psykisk sygdom, dødsfald, svære skilsmisser eller andre belastende livsomstændigheder, påvirker det alle i familien. Børn har brug for voksne, der kan tale åbent med dem – om det svære. Børn sanser stemninger og kommer let til at føle skyld og skam, når det ikke er muligt at tale åbent om i familien. Når én i familien mistrives, påvirker det alle.

3 ”Snak om det”-samtaler

”Snak om det samtaler” består som udgangspunkt af 3 samtaler i alt.

Den første samtale er med forældrene og mig uden børnene. De to næste samtaler er med børnenes deltagelse.

Det er oftest nemmere for forældre at tale frit om det, der er så svært at dele med sine børn, når børnene ikke er til stede. Derfor kommer du/I forældre til den første samtale uden børn. Her handler det om både at få et trygt rum sammen med mig og om at I får uddybet og undersøgt, hvad jeres specifikke situation er. Herunder hvordan I er påvirkede og hvordan I oplever, at jeres børn er påvirkede. De næste to samtaler deltager børnene i og har til hensigt at skabe så stor åbenhed i familien samt kontakt om netop det der er vanskeligt i jeres livssituation.

Børn skal altid have mulighed for at kunne trække sig og vælge ikke at deltage aktivt i samtalen. Nogle børn vælger at tegne eller lege under samtalen i lytteafstand og indimellem sige lidt. Andre børn deltager aktivt og medlevende.

De tre ”Snak om det”-samtaler kan bookes via mit bookingsystem.

Hvis du vil vide mere om ”Snak om det”

Hvis du ønsker at vide mere om, hvad ”Snak om det” handler om, kan du søge viden på Karen Glistrups overskuelige hjemmeside snakomdet.dk

Her kan du også finde links til relevant litteratur. Blandt andet kan den fine lille ”Snak om det”-bog anbefales

 

 

KOMMENDE KURSER
OG SUPERVISIONSGRUPPER

PRAKSISINFO

Mobil
22 19 38 40
 
 
Adresse
J. M. Thieles Vej 1A, stuen
1961 Frederiksberg C
(der står Frederiksberg Sportsklinik på døren)

TIDSBESTILLING

Du er velkommen til at bestille en tid gennem Online Booking.

Har du spørgsmål til et af mine forløb, eller vil bestille en tid, er du velkommen til at ringe eller skrive til mig.

Læg en besked eller send en sms - så vender jeg tilbage.

CVR-nr. 38729632

 

KONTAKT

5 + 5 =