FAGPERSONLIGT LEDERSKAB OG RELATIONSKOMPETENCE

Professionelt lederskab i pædagogisk praksis

Hvad er relations kompetence?

Relationskompetence spiller en helt central rolle i professionelt arbejde med mennesker. Undersøgelser har vist, at menneskelig udvikling foregår i relationer. Sunde relationer understøtter, at det enkelte menneske trives og kan udfolde sig fagligt og personligt.

Relationskompetence og fagpersonligt lederskab udvikles ved at blive klogere på sig selv, på andre og på relationen. Målet med at arbejde med det, er bl.a. at opøve evnen til at ”se” andre mennesker på deres egne præmisser og afstemme sin egen adfærd herefter.

Det tillidsfulde relationsarbejde

Som lærer, pædagog m.fl. vurderes man som regel ikke først og fremmest på sin faglighed –den bliver som regel taget for givet – men derimod på mere subtile kriterier som ens evne til at skabe tillid, tryghed og ligeværd.

Den professionelle og kompetente relations-arbejder skal derfor evne at tage ansvar for både relationen, den anden og sig selv. Det usynlige, stemningen og atmosfæren afgør, om der skabes tillidsfulde relationer, der kan bære – også under pres. Således bliver evnen til at opfange det mellemliggende, stemningen, “lugten i bageriet” og omsætte det sagligt og empatisk en vigtig og grundlæggende kompetence for mennesker, der arbejder med mennesker.

Fagpersonligt lederskab

Børn og unges mulighed for at lære at tage ansvar for dem selv, tage vare på egne behov og sætte og mærke egne grænser i empatisk samspil med andre beror i afgørende grad på, om de voksne, der omgiver dem, selv er i stand til at tage personligt ansvar; tage vare på egne behov og sætte og mærke egne grænser i empatisk samspil med andre.

Det er ikke så afgørende, om de voksne altid lykkes med dette men derimod, at de voksne kan tage ansvar for det, når de ikke lykkes med det.

Temaer

  • Personligt lederskab: Autenticitet, empati, gennemslagskraft, autoritet og samspil
  • Professionelt samarbejde i relationsarbejde
  • Ansvar og ansvarlighed i relationer
  • Empati og affektiv afstemning

Indhold – fokusområder

  • Relationskompetence og lederskab
  • Forældresamarbejde og forældreinddragelse: At tackle divergerende værdier og at kunne stå sikkert i sin faglighed trods forskelle og eventuelle uenigheder med forældre
  • Det relationelle samspil i samarbejdet mellem professionelle om børn, forældre, klienter, borgere m.fl.
  • Inddragelse af børn i samtaler; hvordan, hvornår og hvorfor
  • Kontakt, empati, anerkendelse, affektiv afstemning
  • Håndtering af følelser, konflikter, dilemmaer

Undervisningen tager udgangspunkt i deltagernes egne cases. Der trænes endvidere samtale med de medbragte cases. Underviser faciliterer dette.

Forventninger til deltagerne

Der arbejdes oplevelses- og procesorienteret, og deltagernes medbragte cases danner basis for at afprøve praksiseksempler. Det er derfor afgørende, at deltagerne er indstillede på at deltage med egne erfaringer og cases fra deres daglige arbejde og at inddrage dem i træningen.  Der forventes stor deltageraktivitet.

SENESTE ARTIKLER

TÆND KONTAKTEN – SLUK FOR TELEFONEN

Det sidste du skal se i øjnene inden du sover er din partner IKKE din telefon 5 råd om mobiltelefonbrug i parforholdet 👇🏻 ⏰ Køb et vækkeur 📵 Lav aftaler om mobilbrug 😌 Hold mini-detox ▶️ Færre apps 📥 Lav en mobil-kasse I min parterapeutiske praksis ser jeg oftere og...

læs mere

KOMMENDE KURSER
OG SUPERVISIONSGRUPPER

PRAKSISINFO

Mobil
22 19 38 40
 
 
Adresse
J. M. Thieles Vej 1A, stuen
1961 Frederiksberg C
(der står Frederiksberg Sportsklinik på døren)

TIDSBESTILLING

Du er velkommen til at bestille en tid gennem Online Booking.

Har du spørgsmål til et af mine forløb, eller vil bestille en tid, er du velkommen til at ringe eller skrive til mig.

Læg en besked eller send en sms - så vender jeg tilbage.

CVR-nr. 38729632

 

KONTAKT

6 + 13 =