PERSONALETRÆNING 

Definition

Personaletræning er en dialogform, hvor alle medarbejdere og ledelse på en arbejdsplads deltager under ledelse af en personaletræner. Personaletræning kan ligeledes foregå i en afdeling eller med et team på en arbejdsplads.

Formål

Personaletræningens formål er at undersøge og udvikle kommunikationen og samarbejdet i en personalegruppe. Dette via fokus på relationer, arbejdsmønster og samspillet i personalegruppen.

 • Hvordan er stemningen/”klimaet” i gruppen?
 • Føler hver enkelt medarbejder sig anerkendt og værdifuld?
 • Får alle udnyttet deres ressourcer optimalt?

Der vil blive arbejdet med, hvordan personalegruppen kan blive mere bevidst om, hvad der sker i det indbyrdes samspil, og hvordan der kan indarbejdes nye og mere konstruktive samarbejdsmønstre.

Hvad personaletræning IKKE er

Personaletræning er ikke gruppeterapi.

Gruppeterapiens vedrører primært deltagernes private sfære. Personaletræning sigter alene på deltagernes og samspil på arbejdspladsen.

Personaletræning er ikke supervision.

I personaletræningen kan man tage udgangspunkt i en konkret sag og dens behandling, men hensigten hermed er at afklare kommunikations- og samspilsmønstre på arbejdspladsen. Ikke – som i supervisionen – at rådgive, vejlede og undersøge om den rette sagsbehandling.

Personaletræning er ikke organisationsudvikling

I organisationsudvikling arbejdes ud fra eksplicitte mål, og processen er målstyret. Men – personaletræning kan indgå som et led i en virksomheds organisationsudviklingsproces. 

Form

Personaletræning kan gennemføres indenfor forskellige tidsrammer:

 • Enten som en på forhånd fastlagt, fortløbende række af relativt korte gruppemøder – sædvanligvis afholdt på arbejdsstedet – med et regelmæssigt, kort interval mellem sessionerne.
 • Eller som sammenhængende dage (mellem 2-3 dage) og herefter nogle kortere opfølgende møder.

Indhold

Temaerne i personaletræningen udvælges på baggrund af for eksempel drøftelser med såvel ledelse som personalegruppen.

Det er et grundlæggende træk i personaletræningens virkemåde, at den gennemføres over et på forhånd fastlagt, længere tidsrum med et vist antal træningssessioner. Personaletræningen forventes således ikke kun at ‘virke’ under og i umiddelbar forbindelse med hver session. Men i hele træningsperioden – altså også i de mellemliggende perioder mellem sessionerne.

Den samlede periode for et personaletræningsforløb er som regel ikke mindre end et år.

Trænerens funktion

Personaletrænerens opgave er dels at påpege, undersøge blokeringer, der stiller sig i vejen for fri kommunikation og konstruktivt samarbejde. Dels at fastholde gruppens fokus på det centrale: kommunikationen, samarbejdet og betingelserne herfor i personalegruppen.

Deltagerforudsætninger

Ud over tilknytningen til personalegruppen – og de faglige og kommunikative kvalifikationer, der er forudsætninger herfor, stiller deltagelse i personaletræning ikke særlige krav til den enkeltes forudsætninger. Det er dog en fordel, at deltagerne er generelt bekendt med mellemmenneskelige udviklingsprocesser. Personaletræning forudsættes, at lederen tager aktivt del i personaletræningen.

Eksempler på temaer i personaletræning

 • Gruppekultur
 • Evnen til at træde i karakter – uden at træde på andre
 • Stemningen i gruppen
 • Tryghed og tillid
 • Samarbejdsmønstre
 • Gruppeprocesser
 • Kommunikation – hvordan kommunikerer vi sammen?
 • Respekt og loyalitet
 • Beskyttelses- og forsvarsmekanismer
 • Konflikthåndtering – konfliktopløsning
 • Stresshåndtering

Ved en vellykket personaletræning kan man for eksempel opnå

 • Større tryghed i personalegruppen
 • Øget kendskab til sig selv og hinanden
 • Optimal udnyttelse af hinandens ressourcer
 • Et bedre indbyrdes samarbejde
 • Større respekt for og værdsættelse af hinanden
 • En åben og konstruktiv dialog, hvor alle siger sine meninger og tanker højt
 • At konflikter tages op og løses konstruktivt
 • At man taler med og ikke om hinanden
 • At alle bidrager til fællesskabet og fælles opgaveløsning
 • Større personlig engagement og ansvarlighed

Et eksempel på et personaletræningsforløb

Første gang – Indledende møde med personale og ledelse

Formål

 • At rammesætte personaletræningsforløbet, indhold form og forventninger og afgrænsninger.
 • Via undervisningen at danne en fælles forståelse for arbejdsgruppers måde at fungere på og med udgangspunkt i dette at danne grundlag for en fælles teoretisk afsæt til det konkrete arbejde med personalets udfordringer.
 • Via gruppesamtalerne at træne, opøve og undersøge personalets fælles og individuelle udfordringer med henblik på en større bevidsthed om det fælles samspil og muligheder for nye handlemuligheder i dette.

Indhold

 • Undervisning om gruppedynamik i arbejdsgrupper
 • Undervisning om konflikter, samspil og individ
 • Gruppesamtaler med personaletræneren, medarbejdere og leder

Anden, tredje etc. Der aftales her individuelle forløb (Timeantallet kan justeres)

Afsluttende gang – opsamling og afrunding af forløbet (et arbejdsgruppetjek)

SENESTE ARTIKLER

TÆND KONTAKTEN – SLUK FOR TELEFONEN

Det sidste du skal se i øjnene inden du sover er din partner IKKE din telefon 5 råd om mobiltelefonbrug i parforholdet 👇🏻 ⏰ Køb et vækkeur 📵 Lav aftaler om mobilbrug 😌 Hold mini-detox ▶️ Færre apps 📥 Lav en mobil-kasse I min parterapeutiske praksis ser jeg oftere og...

læs mere

Personligt ansvar, samarbejde og integritet

En præcisering af forskellen på det eksistentielle ansvar og det sociale ansvar. Når jeg skelner mellem ansvar, handler det netop om at skelne mellem det, der har med den enkeltes ansvarstagen for eget liv at gøre og det der har med ansvaret for, hvordan vi indgår i...

læs mere

Relations-konkurrence og anerkendelsessuppe?

Relations-kompetence og anerkendelse, er inden for pædagogiske fagområder og inden for ledelse, blevet et helt centralt og nærmest mode-begreb. Relations-kompetence skal vi have og kunne for at begå os som fagpersoner, forældre og i det hele taget i samværet med...

læs mere

Teddy og den afmægtige lærer

ET EKSEMPEL FRA HVERDAGENS PRAKSIS: Om at træde ud af egen stolthed og forfængelighed for at kunne mødes med et afmægtigt barn. Dette er fjerde indlæg i en serie, hvor vi sætter spot på relationskompetencens essens med eksempler fra hverdagens praksis. Teddy havde...

læs mere

Historien om en trækbrønd

ET EKSEMPEL FRA HVERDAGENS PRAKSIS: Om at bruge tvivlen som kompas - historien om en trækbrønd. Relationen er den lim, der binder mennesker sammen. Relationen mellem mennesker er afgørende for stemningen og atmosfæren. Den er usynlig og konstant i spil mellem...

læs mere

KOMMENDE KURSER
OG SUPERVISIONSGRUPPER

PRAKSISINFO

Mobil
22 19 38 40
 
 
Adresse
J. M. Thieles Vej 1A, stuen
1961 Frederiksberg C
(der står Frederiksberg Sportsklinik på døren)

TIDSBESTILLING

Du er velkommen til at bestille en tid gennem Online Booking.

Har du spørgsmål til et af mine forløb, eller vil bestille en tid, er du velkommen til at ringe eller skrive til mig.

Læg en besked eller send en sms - så vender jeg tilbage.

CVR-nr. 38729632

 

KONTAKT

11 + 1 =